hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Fotovoltaické systémy

18. 7. 2013

V oblasti zdrojů elektrické energie nabývá využití přímé přeměny sluneční energie na elektrickou s využitím fotovoltaického jevu na důležitosti především v souvislosti s výrazným poklesem ceny technologie v posledních desetiletích. Fotovoltaický systém je častým a z hlediska návrhu i relativně jednoduchým řešením vyvážení energetických toků budov během roku. Zároveň jsou fotovoltaické zdroje bezhlučné, snadno integrovatelné jak do energetického systému budovy, tak do její stavební konstrukce (střechy, fasády). Fotovoltaické panely se v mnoha různých podobách staly součástí architektonického řešení pláště budov.
 

Fotovoltaické systémy, ilustrační foto
Větrné mikroelektrárny

Využívání energie větru v zástavbě budov se v minulosti příliš nevěnovala pozornost pro omezený potenciál. V současné době se zájem soustřeďuje na větrné mikroelektrárny o výkonech řádově stovek W až do jednotek kW. V souvislosti s použitím větrných elektráren v souboru budov či přímo integrovaných do budov je nutno zvážit vhodnost lokality a přítomnost překážek, které mohou významně ovlivnit charakter proudění. Namísto vhodného laminárního proudu vzduchu se v takových případech vyskytuje spíše proudění s vysokou turbulencí. Oproti výkonnějším větrným elektrárnám mají mikroelektrárny nízkou rozbíhací rychlost větru (2 až 3 m/s), což umožňuje jejich použití i v nízkých výškách nad terénem. Většina větrných turbín v malých výkonech tradičně náleží do skupiny turbín s vodorovnou osou, nicméně právě v oblasti využití větrné energie v budovách a jejich okolí se stále více prosazují turbíny se svislou osou rotace. Tyto turbíny umožňují využít vítr přicházející ze všech směrů a jsou vhodnější pro použití v malých výškách na střechách budov uprostřed zástavby. Vhodné turbíny lze integrovat do budov na střechu nebo do průčelí tak, aby architektonicky nerušily více než televizní anténa či satelitní přijímač.
Umísťování větrných turbín na budovy může přinést některá úskalí. Přestože v běžném provozu vykazují mikroelektrárny nízké vibrace a emise hluku, za silného větru mohou vibrovat a přenášet vibrace do konstrukce budovy, k níž jsou kotveny. V městské zástavbě může docházet k nepředvídaným extrémním turbulencím při proudění vzduchu vlivem budov, stromů apod. a turbíny nemusí pracovat dobře. Umístění větrných mikroelektráren do zástavby budov.

První díl naleznete ZDE
Druhý díl naleznete ZDE

Zdroj: Nízkoenergetické domy 3, nulové, pasivní a další; Vydavatelství Grada

Grada, Nízkoenergetické domy 3
Autor: Jan Tywoniak a kolektiv


Rubriky článků