hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplovací systém - omítky, nedostatky při aplikacích

22. 3. 2013

Skladbu, druh, strukturu a barevný odstín finální povrchové úpravy stanoví projektová dokumentace. Nejnižší požadovaná světelná odrazivost ETlCS se stanovuje indexem HBW. Nesmí se používat odstíny, jejichž index je nižší než 30. Přičemž 0 je černá a 100 je bílá. Zde jen malé vysvětlení. Tato hodnota je rozhodující pro budoucí barevnou stálost omítky. Při použití sytých odstínů ztrácí omítka schopnost "odrážet světlo" a pod povrchem ETICS se teplota může v letních měsících pohybovat až + 70 'C. To má zásadní vliv i na objemovou stálost EPS a zejména na barevnou stabilitu omítky.Podklad pod omítku se nechá řádně vyschnout. Zde by zbytková hodnota vlhkosti neměla přesahovat objemově 5-7 %. Před prováděním omítky a nátěrů se zajistí ochrana před znečištěním všech přilehlých konstrukcí, osazených prvků a prostupujících konstrukcí. Před aplikací omítky se provede penetrace podkladu příslušným prostředkem určeným v projektové dokumentaci.

Finální povrchové úpravy

Vlastní aplikace omítky se provádí dle příslušného technického listu a návodu na obalu produktu. Příprava a zpracování omítek jsou u jednotlivých výrobců velmi podobné, ne-li stejné. Rozdíly jsou zejména v konzistenci směsí, zrnitosti a zpracovatelnosti. Pokud stavební firma s novým produktem ještě nepracovala, měla by se nechat řádně zaškolit výrobcem. Doporučuje se používat nerezové nářadí.

Omítka se nanáší obvykle od shora dolů a poté se provede podle technického listu její vystrukturování. Při použití barevné omítky se doporučuje použití barevné penetrace. Ucelené plochy se provádí v jednom pracovním kroku bez přerušení. Eventuální nátěrové hmoty se nanáší zpravidla válečkem po předchozím vyschnutí omítky, dle technických listů výrobce.

Existuje celá řada omítek minerálních, akrylátových, silikonových a silikátových. Zde je skutečně na zvážení investora, jaký druh omítky vybere. Je nutné zvažovat nadmořskou výšku a budoucí zatížení fasády klimatickými podmínkami. Velkou roli hraje v této fázi i okolí a budoucí zatížení fasády prachem, popí1kem, eventuálně tzv. moderní nemocí fasád, o které se zmíním hned v další kapitole. Zde je podle mého názoru bezpodmínečně nutná konzultace s odborníkem na ETICS, a to nejlépe od výrobce.

Při aplikaci omítky na lokálně vlhký a následně zmrzlý podklad, dochází k jejímu odlupování. Oprava je zcela zjevná a skoro nikdy se nepodaří sjednotit barevnost ale zejména napojení opravených míst tak, aby nebyly viditelné přechody napojovaných omítek. Estetický vzhled domu je trvale narušen. Je zde pouze jediné řešení a to je kompletní přetření fasády kvalitní fasádní barvou. A to stojí zase řadu organizačních příprav, stavebních povolení, třeba i boj s architekty o budoucí barvu domu a památkovým úřadem a samozřejmě mnoho finančních prostředků.

Pokud nemá jakákoliv ušlechtilá omítka kvalitně připravený a řádně napenetrovaný podklad (nosič omítky), dopadne to vždy špatně. Jednotlivé vrstvy musí na sebe 100% přilnout a spojit se. Proto jsou dlouhodobě testovány jednotlivé produkty tak, aby jejich charakteristické technické vlastnosti byly téměř stejné.

Proto doporučuji všem, aby se vyvarovali jakýchkoliv tzv. skládaček zateplovacích systémů. Každý kvalitní výrobce ETICS se snaží o co nejkvalitnější skladbu produktů se stejnými výrobními, technickými a kvalitativními parametry. Všechny technologie jsou nejdříve dlouhodobě testovány a ověřovány v praxi. Domnívám se, že řada tech- nických detailů je vyřešena.

Samozřejmě, že dlouhodobým průzkumem stavu zateplených objektů docházíme k novým poznatkům. Tyto se vždy podrobně rozeberou a přijímají se následně taková opatření, aby se zabránilo v co největší míře problémům s užíváním technologií, kvalitou materiálů a životností systému.

ETICS má oproti jiným stavebním systémům jedno specifické. A to je tzv. "Kontrolní a zkušební plán", který je povinnou technickou dokumentací ETICS, kterou nařizuje ETA.Zdroj článku: Zateplování budov


Zateplování budov


foto zdroj´: weber.cz
autor: Ladislav LinhartRubriky článků