hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zelená úsporám – zateplování staveb

24. 5. 2011

Efektivní způsoby úspory energie v domácnostech, to je každodenní téma mnoha médiích. Úsporné zářivky, menší spotřeba plynu na vaření, bojlery pro regulaci vody, kolektory pro ohřev vody, tepelná čerpadla, fotovoltaika a další . Výrobci dnes nabízejí velmi mnoho řešení, nápadů a tipů jak lze uspořit na energiích. Samozřejmě vždy je nutné učinit počáteční investici, která nemusí být zrovna malá. Proto je důležité uvědomit si jaká je návratnost takovéto investice.

 

V případě, že jste majiteli rodinného či bytového domu a chcete ušetřit skutečné peníze, potom je dobré seznámit se s programem Zelená úsporám. Snížení energie především za vytápění lze docílit správným zateplením a jinými podporovanými prostředky. Nejen že ušetříte každoročně vaši peněženku, ale zlepšujete také úroveň životního prostředí.
V každém počínání je ovšem vždy jedno velké ALE. V tomto případě jde o poměrně velikou vstupní investici. Nicméně stát Vám nabízí po splnění určitých kritérií, vyplacení nemalé částí investovaných prostředků zpět.


ilustrační fotoProgram Zelená úsporám se dělí na 5 odvětví:

A - Úspora energie na vytápění

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu - zahrnuje výstavbu nových či přestavbu stávajících rodinných a bytových domů do pasivního energetického standardu

C - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

- C.1 - Výměna neekologických zdrojů vytápění (př. elektřina, uhlí) za nízkoemisní zdroje na biomasu nebo účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech

- C.2 - Instalace těchto zdrojů v novostavbách

- C.3 - Instalace solárních panelů

D - Dotační bonus - při určitých kombinaci různých opatření dostane majitel domu dotační bonus na rodinný dům 20 000 Kč a bytový dům 50 000 Kč.

E - podpora na přípravu a realizaci opatření (podpora na projekt)V tomto článku se zaměřujeme na úsporu pomocí zateplování staveb, čemuž odpovídá program skupiny A - úspora energie na vytápění.

Dělí se na 3 skupiny podpor.

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění:

a)
u rodinných domů
max. 40 kWh/m2 => podpora 2200 Kč/m2 podlahové plochy max. na 350 m2
max. 70 kWh/m2 => podpora 1500 Kč/m2 podlahové plochy max. na 350 m2

Pro danou podporu musí být splněno i snížení vypočtené hodnoty měřené roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% oproti původnímu stavu bez realizací úprav.

b) u bytových domů
max. 30 kWh/m2 => podpora 1500 Kč/m2 podlahové plochy max. na 120 m2 na jednu bytovou jednotku
max. 55 kWh/m2 => podpora 1050 Kč/m2 podlahové plochy max. na 120 m2 na jednu bytovou jednotku

 

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění za pomoci minimálně jednoho z následujících pěti opatření:

• vnějších stěn
• střechy, stropu
• podlahy
• výměny oken, dveří
• instalace nuceného větrání s rekuperací

a) u rodinných domů
o 30% => podpora 850 Kč/m2 podlahové plochy max. na 350m2
o 20% => podpora 650 Kč/m2 podlahové plochy max. na 350m2

b) u bytových domů
o 30% => podpora 600 Kč/m2 podlahové plochy max. na 120m2 na bytovou jednotku
o 20% => podpora 450 Kč/m2 podlahové plochy max. na 120m2 na bytovou jednotku


Podpora na projekt

a) u rodinných domů - podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, projekt a odborný dozor => 20 000 Kč

b) u bytových domů
- podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění => 15 000 Kč
- podpora na projekt a odborný dozor => 2000 Kč / bytovou jednotku

Možní žadatelé

Žádat může jakákoli fyzická osoba vlastnící rodinný či bytový dům, ale i bytová družstva, různá společenství vlastníků bytů, města, městské části, obce a jiné právnické osoby.

Místa podání žádosti

Místa pro podání žádosti o získání státních dotací jsou dvě - rozlišují se pro různé typy žadatelů. Právnické osoby, včetně obcí, měst, fyzické osoby (které podnikají), mohou podat žádost v příslušných kancelářích Státního fondu životního prostředí. Ostatní nepodnikající fyzické osoby podávají žádost v bankách, které jsou pověřeny podporou tohoto programu. Na Státním fondu životního prostředí si pouze nechají prověřit celý projekt, odborný posudek i krycí list.

Jak na to

Je několik možností, jak podávat žádost o dotace.
1. Pokud již máte realizační opatření dokončena,
2. V průběhu stavby,
3. Před samotným zahájením výstavby.

V prvním případě musí být realizace dokončeny po 1.4.2009. Poté je nutné doložit Projektovou dokumentaci, včetně veškerých dokladů příslušejících k podání žádosti.

Investice ve stadiu před návrhem a projektem:
Nejdříve je nutné si najít odborníka, který vám vyhotoví projekt. Tento člověk nese plnou odpovědnost za svoji práci a vy si tak nemusíte lámat hlavu se správností projektu. Další věc je výběr dodavatelů. V podmínkách k programu Zelená úsporám stojí, že změny, prováděné k tomuto účelu musí provádět firma zaregistrovaná v Seznamu odborných dodavatelů, kteří mají k provádění těchto prací náležité oprávnění. Pokud by chtěla práce provádět firma, která v Seznamu není, musela by se zaregistrovat. Bez tohoto opatření by nemohla být udělena žádná státní podpora. Totéž je zapotřebí udělat při volbě materiálů a pracovních postupů, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií.

Pokud je všechno splněno, je potřeba vypsat žádost o podporu a podat ji. Abyste měli jistotu správnosti jejího vyplnění, je dobré požádat o pomoc člověka, který vám zpracovával projekt a již má s tímto typem dotazníků zkušenost.

Asi do 3 měsíců od podání žádosti přijde vyrozumění o poskytnutí podpory, které mimo jiné obsahuje i maximální částku, které můžete na vaší stavbě dosáhnout. Je nutné mít na paměti, že od data písemného rozhodnutí o podpoře máte na zhotovení zateplení pouze 18 měsíců. (Různé druhy opatření mají odlišné doby realizací.) Proto je někdy lepší začít s úpravami hned po podání žádosti.
Po dokončení je nutné prokázat úspěšné ukončení úprav kolaudačním souhlasem, oznámením o užívání stavby, předávacím protokolem či oznámením o trvalém provozu stavby. S těmito dokumenty jdete do stejné kanceláře či pobočky jako u podávání žádosti.
Do dalších zhruba 4 týdnů přijde smlouva a do měsíce vám na účet přijde daná podpora, za předpokladu úspěšného splnění celého procesu.
autor: AZ

 

 Rubriky článků