hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zvuková izolace stěn, stropu a podlahy

17. 5. 2011

Akustické neboli zvukové izolace brání šíření zvuku a hluku. ilustrační fotoZvuk se dá charakterizovat jako mechanické vlnění, které vnímáme sluchem a hluk jako nevítaný, obtěžující nebo rušivý zvuk, který ve větší míře může mít nežádoucí vliv na zdraví člověka.
Šíření zvuku v budovách nebo v jejich okolí se nazývá stavební akustika. Zvuk se může šířit buď vzduchem, nebo konstrukcí.

ilustrační foto
Hladina akustického tlaku od různých zdrojů a jeho účinky (zdroj: isover.cz)


Pokud mluvíme o šíření zvuku vzduchem, tak nejběžněji používanou zábranou je protihluková clona z průhledných materiálů. Používá se zejména u dálnic či větších silnic na odhlučnění aut. Vzhledem k průhlednému materiálu, ze kterého jsou clony vyrobeny, hrozí prudké nárazy přilétajícího ptactva. Proto se na clony vylepují siluety dravých ptáků. Pro co nejlepší odhlučnění musí být clona co nejvyšší, nejdelší a co nejblíže ke zdroji.

Jestliže se jedná o zvuk šířený v místnosti, odhlučnění bývá jednodušší, a to zejména postavením nábytku, koberců nebo obložením stěn a stropů pohltivými obklady. Ty mohou být z pórovitých materiálů, kdy se používá hlavně desek nebo rohoží z organických či minerálních vláken. Zakrývají se tkaninou, sítí či děrovanými deskami s procentem děrované plochy min. 25%. Jako další způsob obkladu stěn se využívá kmitající membrány z koženky, umělohmotné folie či tenké desky. Membrána se připevní na kovový či dřevěný rošt a vytvoří se mezi obkládanou stěnou a touto membránou vzduchová mezera. Pokud je zapotřebí větší pohlcení hluku, může se do vzduchové mezery vložit dutinová izolace, která musí splňovat podmínky pohlcování hluku a nesmí bránit konstrukci membrány v rezonanci. V neposlední řadě se používají děrované desky či speciální tvárnice, které se k podkladu připevňují napevno a fungují na principu kmitání vzduchových částic.

Když nechceme obkládat stěny či příčky v místnostech, lze tuto problematiku vyřešit dvojitými konstrukcemi, do níž se zabuduje izolační materiál, který brání prostupu zvuku.

Izolace by měla splňovat i tzv. vzduchovou a kročejovu neprůzvučnost. Jedná se o izolace, zabudované v podlahách či stropech.

ilustrační foto


Izolace kročejové hluku - strop (zdroj: nordstav.cz)


1. Malba
2. Zavěšený podhled GKF
3. CD profily
4. Stropní nosník
5. Záklop strop. nosné konstrukce OSB-3 4PD
6. Izolace proti kročejovému hluku
7. OSB-3 4PD


Vzduchovou neprůzvučností rozumíme schopnost konstrukce snížit šíření hluku vzduchem. Zlepšení zvukového útlumu se dá dosáhnout zvýšením hmotnosti stropu, nejčastěji těžkou plovoucí podlahou.
Kročejová neprůzvučnost se dá definovat jako schopnost konstrukce tlumit zvuk šířící se její hmotou. Zlepšení kročejového útlumu dosáhneme oddělením nášlapné vrstvy podlahy od podkladové vrstvy, mezi něž vložíme zvukovou izolaci. Dle druhu a tloušťky materiálu se ovlivňuje míra útlumu.

Druhy akustických izolací

Většina tepelných izolací splňuje do určité míry i podmínky zvukové izolace.

Vhodné je použít zvukovou izolaci z minerální vaty a plsti nebo kamenné vlny (čedičové). Tento materiál se řadí právě do skupiny tepelných izolací se zvukově izolačními vlastnostmi. Jelikož mají vlny vysokou nasákavost, nesmí se aplikovat do míst se zvýšenou či trvalou vlhkostí. Na druhou stranu jsou ideální pro sendvičové akustické příčky ze sádrokartonových desek.

Dalším druhem izolace je materiál ze syntetického kaučuku, který tvoří vrstva elastomeru a vrstva flexibilního pěnového materiálu.

Momentálně se na trhu objevuje i materiál na bázi pěnové melaminové pryskyřice. Tento pěnový materiál má díky své otevřené struktuře výborné vlastnosti v oblasti pohlcování hluku, a proto se používá téměř v jakémkoli typu budovy převážně ve formě panelů.

ilustrační foto
Opláštění stěn volné haly pohltivými deskami (zdroj: sinfo.cz)


Dalšími materiály, které slouží nejen jako akustická, ale i tepelná izolace jsou ovčí vlna, dřevovláknité a dřevocementové desky, kokosová vlákna, technické konopí, celulóza, polyuretanové pěny nebo třeba extrudovaný polystyren.

Výběr správné akustické izolace závisí na druhu zvuku, který se v okolí budovy má vyskytovat a na hlukové náročnosti objektu. Vždy je lepší s tímto počítat už při projektování stavby z důvodů velké finanční náročnosti při dodatečném odhlučňování. Navíc je taková práce daleko složitější na provedení.autor: AZRubriky článků