hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Vyjádření aliance Zateplujeme Česko k revizi směrnice o energetické náročnosti budov

14. 3. 2024

Evropský parlament schválí revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Cílem této revize je zajistit, aby všechny nové budovy byly do roku 2030 bezemisní (neprodukovaly emise z fosilních paliv) a aby do roku 2050 tohoto stavu dosáhly i všechny stávající residenční i neresidenční budovy.

Pomoci tomu mají nástroje jako jsou minimální energetické standardy pro veřejné budovy, dílčí cíle snížení spotřeby primární energie v obytných budovách či zacílení pomoci na zranitelné zákazníky a nájemníky. Směrnice nezapomíná ani na financovaní opatření nebo technickou a administrativní pomoc při renovacích budov.

Podle analýzy aliance Zateplujeme Česko potřebuje rekonstrukci většina bytového fondu postaveného před rokem 1980. Z celkového počtu 156 tisíc bytových domů postavených v této éře má komplexní zateplení jen 40 %, dalších 46 % prošlo pouze dílčím zateplením (nejčastěji výměnou oken) a 14 % domů není zateplených vůbec. Rodinné domy jsou na tom ještě hůře. Komplexní zateplení má pouze čtvrtina z nich. Přes 700 tisíc rodinných domů na svojí kompletní rekonstrukci teprve čeká. Rekonstrukce bytového fondu představuje mnohem více než jen snižování energetické náročnosti. Jde o zásadní krok ke zlepšení kvality bydlení pro obyvatele v EU.


Směrnice EPDB o energetické náročnosti budov má projít zásadními změnami
Směrnice EPDB o energetické náročnosti budov má projít zásadními změnami


Komentáře členů aliance:

„Kritika, že renovace povede pouze ke zvýšení nákladů na bydlení, přehlíží dlouhodobý přínos a nutnost modernizace staveb, které jsou z velké míry za hranicí své životnosti. Rekonstrukce nejsou jen technickou nutností, ale především přínosem pro obyvatele, kterým zvyšují kvalitu a komfort bydlení. Typicky se nejvíce projeví v nájemním bydlení, kde lidé platí vysoké nájmy i za naprosto nevyhovující standard bydlení,“ vysvětluje Pavel Zemene ze Sdružení EPS ČR.

„Revize směrnice je pro Česko skvělá příležitost, jak nastartovat potřebné renovační tempo, které by mělo postupně dosáhnout až na 3 % ročně. Pro nás to znamená, že bychom měli třikrát zrychlit oproti současnosti. Schválení směrnice narýsovalo jasnou trajektorii, kam se má stavebnictví v oblasti renovací budov v následujících dekádách ubírat,“ říká Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov ČR.

„Nejedná se o žádné povinné zateplování. Členské státy si budou moci zvolit na jaké budovy se zaměří a jaká opatření přijmou, aby vytyčených cílů dosáhly. Naopak je jasně řečeno, že pomoci se má především těm, kteří to nejvíce potřebují a jsou například ohroženi drahými energiemi. Směrnice pamatuje i na ochranu nájemního bydlení, aby se po rekonstrukci nepřiměřeně nezvyšovaly nájmy,“ říká Marcela Kubů z AVMI.

„Směrnice také zdůrazňuje potřebu poradenské činnosti, neboť komplexní renovace je náročný proces. Proto ukládá členským státům povinnost zajistit vytvoření konzultační sítě energetického poradenství a poskytnout tak lidem návod, jak mohou co nejvhodněji při rekonstrukci svojí nemovitosti postupovat,“ říká Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov ČR.

„Na plnění cílů směrnice jsou navázané finance z eurofondů. Česko dlouhodobě poskytuje tyto prostředky tuzemským domácnostem přes program Nová zelená úsporám. V tomto máme velkou výhodu, protože páteř programu je dobře nastavená a budeme ji moci ihned využít i na čerpání nových prostředků,“ říká Pavel Zemene ze Sdružení EPS ČR.

Neschválit tuto směrnici by bylo jako říct, že nám nevadí, že lidé bydlí v nevyhovujících podmínkách, platí drahé vytápění, a že nám vlastně takový neutěšený stav vyhovuje“ říká Marcela Kubů z AVMI.Zdroj článku: Zateplujeme Česko
Zdroj obrázku: Freepik

Rubriky článků