hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

URSA CZ s.r.o.
Pražská 16, 102 21 Praha
Telefon: +420 281 017 374
Email: ursa.cz@ursa.com
Web: www.ursa.cz

Rychlé a kvalitní zateplení dvouplášťové větrané střechy pomocí foukané izolace URSA Pure Floc

29. 11. 2023

Dvouplášťové větrané střechy jsou typy střešních konstrukcí, které hrají klíčovou roli při ochraně budov před povětrnostními vlivy a udržování optimální teploty uvnitř. Kvalitní izolace těchto střech je důležitá pro energetickou účinnost i dlouhou životnost budovy. Co je důležité zohlednit při zateplování těchto střech vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.

Dvouplášťové větrané střechy lze nalézt jak na rodinných, tak i na panelových domech. Jak již samotný název napovídá, tyto střechy se skládají ze dvou vrstev. Horní plášť (vnější střešní plášť) chrání střešní konstrukci a celou budovu před poškozením a degradací. Spodní plášť (vnitřní střešní plášť) funguje jako izolační vrstva, která pomáhá udržovat stálou teplotu uvnitř budovy a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do střešní konstrukce. Mezi plášti je odvětrávaná vzduchová mezera, která umožňuje účinné větrání a regulaci vlhkosti. Může být průlezná, neprůlezná nebo průchozí.


Na co si dát pozor, než začnete zateplovat

Zateplení obecně výrazně zvyšuje energetickou účinnost budovy tím, že snižuje tepelné ztráty a udržuje vnitřní teplotu, což vede ke snížení nákladů na vytápění i chlazení. „Při izolaci dvouplášťové větrané střechy je však klíčovým faktorem také ochrana konstrukce pod tepelnou izolací. V případě, že je strop posledního podlaží dřevěný, izolace pomáhá střešním trámům a nosníkům odolávat vlhkosti, plísním a hnilobě, čímž se prodlužuje jejich životnost a snižují dodatečné náklady na případné opravy,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací.

Pro zateplení dvouplášťové střechy se ideálně hodí foukaná izolace
Pro zateplení dvouplášťové větrané střechy se ideálně hodí foukaná izolace


Než se ale pustíte do zateplování střechy, je nezbytné provést důkladnou kontrolu stávající střešní konstrukce, zejména u dřevěných střech, zda není zasažena vlhkostí, plísní nebo dřevokaznými houbami. Dále je pro určení maximální tloušťky izolace nutné zjistit výšku nasávacích a odvětrávacích otvorů nad podlahou izolované konstrukce. „Důležité je, aby izolační vrstva tyto otvory nezakrývala, což zajistí rovnoměrnou cirkulaci vzduchu v meziplášťovém prostoru a zabrání problémům s kondenzací, odkapáváním vody na spodní plášť a degradací střešní konstrukce,“ dodává Vojancová. Výšku vzduchové mezery upravuje technická norma ČSN 73 1901, případně ji posoudí projektant.

V neposlední řadě je třeba hlídat, jakých hodnot dosahuje tepelný odpor horního pláště. Pokud je nízký, může dojít ke kondenzaci vodní páry na spodní straně horního pláště. Součinitel prostupu tepla horního pláště by měl dosahovat hodnoty 1,5–2,7 W/m2 K.

Výška větrané mezery dle ČSN 73 1901 pro krytiny s vysokým difuzním odporem:

Sklon vzduchové vrstvy

Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry prostupující do střešní konstrukce (mm), při délce vzduchové vrstvy do 10 m*

Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry prostupující do střešní konstrukce (mm) i k odvedení vody do konstrukce při realizaci, při délce vzduchové vrstvy do 10 m*

Poměr plochy přiváděcích, resp. odváděcích otvorů k ploše větrané střechy

< 5°

100

250

1/100

5°–25°

60

150

1/200

25°–45°

40

100

1/300

> 45°

40

60

1/400

Zdroj: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-73-1901-731901-222984.html

Vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů by neměla být delší než 15 m. Na každý metr délky větrané vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje min. tloušťka vzduchové vrstvy o 10%. Normová dimenze větrané vzduchové mezery platí pro střechy s tepelně-izolační vrstvou navrženou do úrovně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. V ostatních případech by mělo být větrání navrženo a posouzeno samostatným výpočtem.

 

Rychlé a kvalitní zateplení díky foukané izolaci URSA Pure Floc

Ideálním materiálem pro izolaci dvouplášťových větraných střech je foukaná minerální izolace, jako je URSA Pure Floc. Tato inovativní izolace má schopnost vyplnit i těžko přístupná místa, čímž účinně minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů. Její instalace je tak snazší u průlezných i průchozích střech, kde může být formátování rolované nebo deskové izolace na místě náročné a vyžaduje velkou přesnost při řezání, což navíc vytváří i zbytečný odpad. 

Ursa Pure FLOC

U neprůlezných střech je pak foukaná izolace prakticky jedinou možností, jak konstrukci zateplit. „URSA Pure Floc je tak pro tento typ zateplení skvělou volbou nejen díky snadné instalaci, ale také díky svým vynikajícím tepelným a akustickým vlastnostem. Navíc je čistě přírodní, neobsahuje formaldehyd ani jiné škodlivé látky a je zdravotně nezávadná. Jako materiál vyrobený z recyklovaného skla je minerální izolace také přirozeně nehořlavá, zachovává si své rozměry a je odolná vůči plísním, nehnije ani se nerozkládá,“ říká Vojancová a upozorňuje, že aplikace foukané minerální izolace ale vyžaduje speciální foukací stroj, proto je vhodné svěřit tuto práci firmě s potřebným vybavením a zkušenostmi.

Více informací najdete na stránkách www.ursa.cz.

 Rubriky článků