hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Snížení úniku tepla

6. 7. 2019

 

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět.

 

 Termovize domu


Například pro budovy s centrální dodávkou tepla (většina panelových domů), jsou teplárny připraveny k dodávkám tepla průměrně 242 dní v roce. Je na nás, jestli ho budeme šetřit uvnitř budovy, nebo ho budeme 2/3 roku nechávat volně unikat. Ceny energií můžou sice kolísat, dlouhodobý trend je ale vzestupný.

 Graf průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele

Graf průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele (zdroj: ERU, 2017)
 

KOLIK TEPLA ZTRATÍME FASÁDOU?

Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které se nespotřebuje, se také nemusí vyrobit, čímž se kromě naší peněženky uleví i životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a budou v něm žít i další generace.

 Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát

Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato "slabá místa" eliminujeme
 

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit pomocí realizace zateplení náklady na vytapění u rekonstruovanych objektů na desetinu. Kromě zvýšené tlouštky izolace lze navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a nadimenzovat zdroj tepla již na sníženou tepelnou ztrátu. Optimalní tepelnou ochranou dosáhnete úspory nákladů na vytapění po celou dobu života Vašeho domu a to v případě novostavby i rekonstrukce.

 

Pro lepší orientaci běžných uživatelů rodinných domů a bytů byla zavedena povinnost zpracovávat tzv. Průkazy energetické náročnosti

 Průkazy energetické náročnosti

Novostavby by se v průkazu energetické náročnosti měly pohybovat v rozmezí A-C, čili měly by být energeticky úsporné. U starších budov se běžně dostáváme až do kategorií E, F a někdy i G. Tady je na místě zvážit zateplení objektu, případně využít i státní dotace z nějakého programu – např. Nová zelená úsporám.

SPOTŘEBA ENERGIÍ

Podobně jako u elektrických spotřebičů si můžeme před koupí nemovitosti ověřit, jaké provozní náklady nás zhruba čekají. Neřeší pouze náklady na vytápění, ale přehledně ukazuje i náklady na osvětlení, větrání, chlazení, přípravu teplé vody apod. Průkazy jsou povinné od roku 2009 pro všechny novostavby, od roku 2013 pro renovace a prodeje starších domů. Od roku 2015 jsou nově povinné i pro bytové domy.Zdroj: isover.czRubriky článků