hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Aktuality

Snížení úniku tepla

6. 7. 2019

 

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět.

 


Například pro budovy s centrální dodávkou tepla (většina panelových domů), jsou teplárny připraveny k dodávkám tepla průměrně 242 dní v roce. Je na nás, jestli ho budeme šetřit uvnitř budovy, nebo ho budeme 2/3 roku nechávat volně unikat. Ceny energií můžou sice kolísat, dlouhodobý trend je ale vzestupný.

 

Graf průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele (zdroj: ERU, 2017)
 

KOLIK TEPLA ZTRATÍME FASÁDOU?

Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které se nespotřebuje, se také nemusí vyrobit, čímž se kromě naší peněženky uleví i životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a budou v něm žít i další generace.

 

Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato "slabá místa" eliminujeme
 

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit pomocí realizace zateplení náklady na vytapění u rekonstruovanych objektů na desetinu. Kromě zvýšené tlouštky izolace lze navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a nadimenzovat zdroj tepla již na sníženou tepelnou ztrátu. Optimalní tepelnou ochranou dosáhnete úspory nákladů na vytapění po celou dobu života Vašeho domu a to v případě novostavby i rekonstrukce.

 

Pro lepší orientaci běžných uživatelů rodinných domů a bytů byla zavedena povinnost zpracovávat tzv. Průkazy energetické náročnosti

 

Novostavby by se v průkazu energetické náročnosti měly pohybovat v rozmezí A-C, čili měly by být energeticky úsporné. U starších budov se běžně dostáváme až do kategorií E, F a někdy i G. Tady je na místě zvážit zateplení objektu, případně využít i státní dotace z nějakého programu – např. Nová zelená úsporám.

SPOTŘEBA ENERGIÍ

Podobně jako u elektrických spotřebičů si můžeme před koupí nemovitosti ověřit, jaké provozní náklady nás zhruba čekají. Neřeší pouze náklady na vytápění, ale přehledně ukazuje i náklady na osvětlení, větrání, chlazení, přípravu teplé vody apod. Průkazy jsou povinné od roku 2009 pro všechny novostavby, od roku 2013 pro renovace a prodeje starších domů. Od roku 2015 jsou nově povinné i pro bytové domy.


Zdroj: isover.czPro zákazníky
Rubriky článků