hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Izolace ploché střechy s bezpečností A1

15. 11. 2019

ROCKWOOL, a.s.

Cihelní 769
735 31 Bohumín
Česká republika


Tel.: +420 596 094 111

info-cz@rockwool.com
www.rockwool.cz

Střešní plášť ploché střechy se vždy skládá z několika vrstev.
Není stanoveno, která skladba je ideální, protože každá má své opodstatnění při realizaci daného typu budovy. Jiné požadavky na vrstvení budou mít developeři pro stavbu obchodního domu se zelenou střechou a jiné budou v případě stavby rodinného domu.


Požadavky na jednotlivé vrstvy definuje norma ČSN 73 1901. Mezi nejdůležitější funkční vrstvy ploché střechy patří:

  • nosná vrstva
  • parotěsná vrstva
  • izolační souvrství
  • spádová vrstva
  • hydroizolační vrstva
Rekonstrukce i zcela nové stavby střechy mají jedno společné. V první řadě jde o volbu kvalitních krytin a izolací, aby nedocházelo k únikům tepla. Parametry, které rozhodují při volbě materiálů na stavbu střechy, jsou nehořlavost, tepelněizolační, akustické a mechanické vlastnosti. Samozřejmostí je dodržení zákonných norem, platných vyhlášek a hygienických předpisů.

Bílý dům s plochou střechou


Z hlediska požární bezpečnosti je potřeba zabránit šíření požáru ze střechy na fasádu, do podstřeší nebo na přilehlé objekty. Použitím nehořlavé izolace z kamenné vlny je možné předejít nejen obrovským finančním výdajům a škodám na majetku, ale zejména zabránit ztrátám na životech a zdraví lidí.


Izolační materiály ROCKWOOL jsou vyrobeny z přírodních materiálů bazalt a gabro. Zajišťují nejvyšší možný stupeň požární bezpečnosti v kategorii A1. Jsou nehořlavé, nepřispívají k požáru a zabraňují jeho šíření. Jako jedny z mála materiálů nezpůsobují vznik hořících kapek a částic.

Izolace rockwool z kamenné vlny HARDROCK MAX/MONROCK MAX

K izolaci plochých střech je vytvořena klasifikace požární odolnosti pro různé systémové skladby. Špičkový materiál, který se vyznačuje hodnotami s nejvyšší požární bezpečností staveb REI 60, je dvouvrstvá deska z kamenné vlny HARDROCK MAX. Mimo jiné jde o materiál s vynikající akustikou až do 50 dB a vynikající mechanickou odolností. Z dalších systémů izolačního souvrství lze doporučit HARDROCK MAX/MONROCK MAX nebo HARDROCK MAX/ROOFROCK 30 E. Izolace z kamenné vlny jsou vhodné pro stavbu velkých obchodních center, administrativních i průmyslových objektů.


Výhody řešení dvouvrstvých desek

Kompaktní řešení – spojení dvou vrstev do jedné desky
Vysoká mechanická odolnost – dána spojením dvou vrstev jednu desku
Výborná tvarová stálost – nedochází k žádnému znatelnému smršťování a vzniku dodatečných spár vlivem změny klimatu
Stálost vlastností izolací z kamenné vlny – výrobky nemění ani izolační, ani mechanické vlastnosti v průběhu přirozeného stárnutí; jejich životnost není limitována žádnými technickými faktory
Vhodné pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku
Variabilita pro kombinace se spádovým systémem ROCKFALL
Určené do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných
Vynikající tepelněizolační a akustické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti – reakce na oheň A1

Mechanické vlastnosti střešních izolací

Vysoká mechanická odolnost izolací z kamenné vlny
V oblasti přípravy a projektů je nutné věnovat více pozornosti výběru správného řešení i s ohledem na požadavky norem v oblasti mechanických parametrů, které se u střech s větším plošným rozsahem stávají klíčovými.

Napětí v tlaku při 10% stlačení
Mez pevnosti v tlaku se měří a zkouší podle EN 826 rovnoměrně rozloženým zatěžováním na celou plochu vzorku. Výsledkem je např. hodnota napětí v tlaku při deformaci 10 % označená σ10 neboli CS(10) kPa. Při překročení mezní deformace –stlačení o 10 % se už takto namáhané střešní izolační desky nemusí zotavit, tj. neobnoví se jejich původní vlastnosti a tloušťka.

Bodové zatížení
Bodové zatížení je zatížení působící na rovinné kruhové ploše o 50 cm2 takovou silou, která způsobí stlačení vzorku s deformací rovnou 5 mm; měří a zkouší se podle EN 12430 a výsledkem je síla Fp neboli PL(5) v N.
Rubriky článků