hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Který polystyren je ten správný?

12. 2. 2020

Pěnový polystyren patří ve stavebnictví pro své unikátní vlastnosti mezidlouhodobě osvědčené, desetiletími prověřené izolační materiály. Neexistuje žádný jiný materiál, který při tak nízké hmotnosti vykazuje stejně vysoké pevnosti a tepelně izolační vlastnosti, a to vše ještě navíc při rozumné ceně. Existuje celá řada typů polystyrenu – tradiční bílé, nejnovější šedé se zvýšeným izolačním účinkem, do vlhka pak růžové, všechny v různých pevnostech, případně se speciálními úpravami. Proto je dobré si připomenout, který typ je pro jakou konstrukci optimální použít.Pěnový polystyren se vyrábí vypěňováním vstupní suroviny (perlí) působením syté vodní páry. Tím perle zvětší svůj objem až na padesátinásobek a uvnitř každé z nich vznikne jemná buněčná struktura. Napěněné perle se svařují do kompaktního bloku a pak dále řežou na jednotlivé desky. Výsledná objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 10 a 35 kg/m3 a je zásadní zejména pro pevnostní vlastnosti konečného výrobku. Pěnový polystyren EPS se ve stavebnictví používá nejvíce tam, kde se využijí jeho pevnostní parametry, tj. zejména pro podlahy, fasády a ploché střechy. Z tohoto pohledu se podíváme i na jednotlivé vyráběné typy.

Pěnový polystyren byl vynalezen náhodou


Vynález (či přesněji řečeno vznik) pěnového polystyrenu se pojí s osobou brněnského rodáka Fritze Stastneho. V roce 1949 zkoumal jako vývojový pracovník firmy BASF houževnaté plasty, připravoval a testoval nové směsi. Jednu ze směsí, které přechovával v plechových krabičkách od krémů na boty, odložil pravděpodobně z nepozornosti do ještě nevychladlé trouby a odešel domů. Když se ráno vrátil do laboratoře, víčko jedné plechové krabičky se nacházelo na patnáct centimetrů vysokém sloupku z jakési nové, lehké hmoty. Pěnový polystyren byl na světě.

Podlahy

Použití polystyrenu v podlahách se řídí podle toho, zda má podlaha zvukově izolovat. Pro podlahy bez nároků na kročejový útlum se využívají desky různých pevností pro různá zatížení zejména EPS 100, 150 nebo 200. Výhodnější je ale použít šedé desky, nejčastěji Isover EPS Grey 100 s lepším izolačním účinkem. Má-li podlaha izolovat kročejový hluk, používají se tzv. elastifikované desky výborně izolující kročejový hluk. Pro obytné dřevostavby se používá Isover RigiFloor 4000 s užitným zatížením max. 4 kN/m2 (byty, kanceláře…), který dokáže v konstrukci těžké plovoucí podlahy zajistit snížení hladiny kročejového zvuku o vynikajících 28–35 dB.

Izolační desky Isover EPS Grey 100 pro výkonné izolace podlah s malým sedáním  

Izolační desky Isover EPS Grey 100 pro výkonné izolace podlah s malým sedáním.

Fasády

Pěnový polystyren je pro kontaktní zateplení fasád dominantním materiálem. Z požárního hlediska se pro vyšší objekty kombinuje s minerální izolací. Nejčastěji se používá bílý EPS 70F a šedý, izolačně účinnější EPS GreyWall a GreyWall Plus. Pro objekty s výškou 12–22,5 m se dodávají přímo sendvičové desky Isover TWINNER(základní, rohové, zakládací desky) které se skládají z šedého jádra EPS krytého vrstvou minerální izolace tloušťky 30 mm. Tyto desky dosahují výborných protipožárních parametrů. Pro vysoce difuzně otevřené konstrukce se vyrábějí speciální typy EPS s mikroperforací (OPEN, CLIMA), které v kombinaci s vhodnými lepidly, stěrkami a omítkami zajišťují maximální dýchání fasády.

Pěnový polystyren při zateplování fasády

Sokl a spodní stavba

Pro spodní stavbu a oblast soklu, tj. přímo do vlhkého prostředí nebo s odstřikující vodou, se používají mrazuvzdorné izolační desky vyráběné do forem. Vyrábějí se v růžovém provedení, aby nedocházelo na stavbě k záměnám. Desky pro lepení a omítání Isover EPS SOKL 3000 jsou opatřeny vaflovou strukturou povrchu, aby běžná lepidla pro fasády měla zajištěnou výbornou přídržnost. Desky se mohou používat do hloubky max. 3 m. Desky pod terén Isover EPS Perimeter jsou hladké, opatřené jen jemným rastrem po 50 mm pro jednoduché dělení. Používají se do hloubky max. 4,5 m.

Mrazuvzdorné desky Isover EPS SOKL 3000 s nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností
Mrazuvzdorné desky Isover EPS SOKL 3000 s nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností


Ploché střechy

Pro ploché střechy se používají zejména bílé typy EPS Isover s požadovanou pevností v tlaku, nejčastěji EPS 100, 150 a 200 kPa. To umožňuje na střeše provádět běžnou údržbu a další práce bez rizika rozšlapání tepelné izolace. Na takto pevnou izolaci ploché střechy je možno instalovat solární elektrárny a další technologie. Pro lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu se používají systémová řešení SG COMBI ROOF s požární odolností nejčastěji REI 30 DP1. V takovém případě se na trapézový plech pokládají dvě desky minerální izolace tl. 30 mm s provázáním spár a nahoru pak pevná deska Isover EPS 100, 150 nebo 200 kPa. K dispozici jsou i spádové klíny pro vyspárování střech.

Pěnový polystyren je dlouhodobě osvědčeným materiálem používaným pro své vynikající vlastnosti ve všech státech s vyspělým stavebnictvím. Dominantní místo zaujímá v aplikacích, kde se využije zejména kombinace jeho izolačních schopností a pevnostních parametrů. V portfoliu Isover zaujímá jako izolační materiál, včetně systémových řešení s výhodnou kombinací s minerální vatou pro ploché střechy i fasády, důležité místo.

Schéma výroby pěnového polystyrenu Isover

Schéma výroby pěnového polystyrenu Isover


Zdroj: isover.cz


Rubriky článků