hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nová identita značky ROCKWOOL

10. 4. 2017

Skupina ROCKWOOL představila novou identitu značky

Logo společnosti Rockwool
Skupina ROCKWOOL, světový lídr v oblasti řešení z kamenné vlny, představila novou identitu značky včetně komunikační strategie a korporátního videa. Evoluce značky ROCKWOOL zahrnuje nový logotyp, který bude skupina využívat pro všechny své dceřiné společnosti a pro podporu další expanze. V České republice působí skupina ROCKWOOL od roku 1993. Výrobní závod v Bohumíně zahájil výrobu v roce 1998 a dnes zaměstnává přibližně 240 zaměstnanců.

 

ROCKWOOL má nový logotyp, grafické znázornění sopky spolu s názvem značky. Symbol sopky naznačuje původ primární suroviny, která je v různých formách zakotvena v produktech z kamenné vlny. Nové logotypy dostaly všechny značky patřící do skupiny ROCKWOOL. Korporátní video souhrnně vyjadřuje záměr skupiny o řešení globálních požadavků moderního způsobu života. Nová identita zpřesňuje prezentaci klíčových témat a sdělení směrem k zákazníkům, partnerům, institucím a dalším organizacím.
 
Produkty ROCKWOOL pomáhají lidem na celém světě splňovat potřeby vztahující se ke stále vyšší úrovni urbanizace měst a současně řeší budoucí výzvy udržitelného rozvoje. Produkty a systémy pak jako finální řešení přispívají zejména k úsporám energií, snížení spotřeby vody, vyšší požární bezpečnosti či akustickému pohodlí. Svůj záměr shrnul ROCKWOOL ve sdělení: „Využíváme přírodní sílu kamene k obohacení moderního způsobu života“.

Josef Mik, ze společnosti ROCKWOOL, říká, "Jsem hrdý na dlouholeté dědictví skupiny ROCKWOOL ve využívání jednoho z nejbohatších přírodních zdrojů. Vytváříme udržitelná a inovativní východiska, která pomáhají plnit požadavky moderního bydlení. Rozšířená identita značky představuje důležitý krok ve způsobu, jakým mluvíme o naší globální společnosti, komunikujeme jednotu a společný odkaz v celém rozsahu našeho produktového portfolia.“

Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL zahrnují rozmanité spektrum originálních řešení v různých aplikacích, stavebních izolací ROCKWOOL, stropních panelů ROCKFON, obvodových plášťů ROCKPANEL, technických izolací ROCKWOOL pro průmysl, substrátů GRODAN pro pěstitelství a zemědělství, vláken LAPINUS pro moderní dopravu, antivibrační aplikace a řešení vodního hospodářství.
Autor a zdroj článku: TZ Rockwool


Stavební izolace ROCKWOOL

Společnost ROCKWOOL, a.s. je součástí nadnárodní skupiny ROCKWOOL Group se sídlem v Dánsku, která je světovým lídrem v oblasti produktů z kamenné vlny. České zastoupení s výrobním závodem v Bohumíně a 240 zaměstnanci se zaměřuje na pokročilé stavební a technické izolace pro různé stavební a průmyslové objekty. ROCKWOOL celosvětově zaměstnává 10 500 lidí ve 38 zemích.
 
ROCKWOOL vyrábí produkty odrážející rozmanité potřeby současného světa a podporuje spolupracující partnery v jejich vlastním úsilí při snižování uhlíkové stopy. Nabízí systémové řešení pro stavební izolace, akustiku stropů, vnější obkladové systémy, průmyslový vývoj vláken nebo pro využití izolací ve zpracovatelském a námořním průmyslu.
 
ROCKWOOL obohacuje moderní bydlení, zlepšuje každodenní kvalitu života obyvatel a udržuje je v pohodlí, zdraví a bezpečí. Odborné znalosti zaměstnanců přispívají k řešení aktuálních otázek dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje od spotřeby energií a emisí hluku přes požární odolnost až po otázky nedostatku vody či záplav.


Rubriky článků