hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Kvalitní zateplení zvýší hodnotu nemovitosti až o půl milionu korun

3. 5. 2015

Na tržní ceně nemovitosti se podílí několik faktorů. Vedle samotné lokality, dispozice a stáří nemovitosti hraje roli také její zateplení. Podle Sdružení EPS ČR je možné komplexním zateplením v četně výměny oken snížit energetickou náročnost domu až o 50 - 70 %. Majitelé domů díky tomu ušetří desítky tisíc korun ročně na vytápění. I to je jeden z důvodů, proč mají kupující o zateplené domy zájem. V konečném součtu se hodnota nemovitosti zvýší až o půl milionu korun.

 

„Největších energetických úspor se dosáhne při komplexním zateplení zahrnující obvodové stěny, střechu a podlahu společně s utěsněním oken. Doporučuje se i řízená výměna vzduchu s rekuperací. Investice do komplexního zateplení se majitelům díky státním dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, rychle vrátí. Nejedná se však pouze o ušetřené náklady za energie, ale také zhodnocení vlastní nemovitosti na trhu s realitami,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Jeho slova potvrzuje i Vladimír Zuzák, generální ředitel MAXIMA REALITY: „Tržní cenu nemovitosti samozřejmě významně ovlivňuje její technický stav - pokud bylo provedeno zateplení, je to hned dvojí výhoda. Za prvé, kupující nebude muset do zateplení investovat v budoucnu, za druhé ušetří na provozních nákladech, protože se protopí podstatně méně. Setkáváme se nyní častěji u kupujících s tím, že si objednávají technickou inspekci nemovitosti, která vyčísluje budoucí náklady na opravu technického stavu. Kvalitně provedené zateplení je potom velkou výhodou, protože zateplené domy se prodávají rychleji.“ Investice do zateplení se obvykle při prodeji nemovitosti vrátí, podle odhadu Vladimíra Zuzáka se tržní cena domu zvedá o 300 – 500 tisíc Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na zateplení průměrného domu. Hlavní výhodou je ovšem rychlost, a to zejména u rodinných domů, které se vždy prodávají podstatně déle než byty.

Češi zateplují nejčastěji pěnovým polystyrenem

Češi se postupně učí šetřit na energiích a zjišťují, že zateplení jim přináší řadu výhod. Z izolačních materiálů je nejen díky dotacím nejvíc na vzestupu pěnový polystyren. 98 % jeho obsahu tvoří vzduch, což činí materiál lehkým, ale zároveň pevným. Používá se pro zateplení jak bytových, tak i rodinných domů. „Nejčastěji na zateplení fasád a plochých střech,“ dodává Zemene.

Jak na zateplení s využitím dotací

Při vyřizování dotace na zateplení nemovitosti je nutné nejprve získat posudek o vhodnosti zateplení a následně vybrat vhodného dodavatele (zde mohou napomoci reference spokojených klientů). Díky programu Nová zelená úsporám je možné na zateplení ušetřit až 60 % celkových nákladů. K získání dotace je v prvé řadě potřeba zpracování odborného posudku, který se skládá z projektové dokumentace a energetického posudku (z něho můžete zjistit, jakých úspor dosáhnete a můžete si dopočítat návratnost investice). Po vyplnění listu technických parametrů můžete na internetových stránkách programu provést elektronickou evidenci žádosti a její vytištěnou verzi zaslat na adresu Státního fondu životního prostředí ČR. Fond následně žádost překontroluje a zašle vám zprávu o jejím schválení. Jelikož se jedná o stavbu spolufinancovanou z veřejných prostředků, je povinnost zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Po dokončení stavby je nutné informovat fond. Pokud budou žádost i realizace vyhodnoceny jako bezchybné, bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace vám bude její částka vyplacena.

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

 

Autor a zdroj článku: Sdružení EPS ČR, Ing. Pavel Zemene, Ph.D., tiskové zprávy
Sdružení EPS ČR, logo

 



Rubriky článků