hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Přibývá klamavých reklam na „zázračné“ izolační materiály

23. 3. 2015

Nekalé praktiky nejčastěji představují klamavé srovnání s ostatními materiály, zneužívání odborné terminologie či vytváření dojmu, že konkurenční izolace představují zdravotní riziko. Záměna „samozhášivosti“ s „nehořlavostí“ může způsobit tragédii: samozhášivá fasáda shoří.

 

Na českém trhu přibývá klamavých nabídek izolačních materiálů. Navozují dojem, že jsou kvalitativně lepší či hygieničtější a ekologičtější než jiné druhy tepelné izolace. Vyplývá to ze statistiky Asociace výrobců minerální izolace (AVMI), která za loňský rok zaznamenala rapidní nárůst takových případů.

„Ročně asociace zaznamenává desítky dotazů na produkty deklarující nadstandardní, či dokonce zázračné vlastnosti. Nejčastější jsou nabídky obsahující zavádějící informace či vyloženě klamavé srovnání,“ shrnuje Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace. Běžný spotřebitel klamavou reklamu stěží odhalí a může nabýt dojmu, že kupuje výjimečný materiál za dobrou cenu. „Opak je většinou pravdou: nabízené ‚supermateriály‘ jsou obyčejně předražené a mají přitom průměrné či podprůměrné izolační a jiné fyzikální parametry,“ varuje Marcela Kubů.

Precedens: první firma skončila s šířením klamavých letáků

V boji proti nekalým podnikatelským praktikám nicméněasociace zaznamenává první úspěchy, které mohou posloužit jako precedens. „Podařilo se nám zamezit dalšímu šíření klamavého letáku společnosti LIKO-S, a.s. V rámci smírčí dohody firma souhlasila s ukončením šíření reklamních materiálů obsahujících zavádějící srovnání s jinými izolačními materiály. Stejný postup budeme nyní aplikovat i v dalších případech,“ shrnuje Marcela Kubů. Celý text smírčí dohody je k dispozici zde.

Nejčastější nekalou praktikou je klamavé srovnání s ostatními materiály, ze kterého vyplývá, že nabízený materiál je výrazně lepší. „Takový klamavý leták distribuovala i firma LIKO-S nabízející izolační pěnu Icynene. Po přečtení a zhlédnutí obrazové dokumentace mohl spotřebitel získat pocit, že ve srovnání s jinými izolacemi jde v drtivé většině srovnávaných vlastností o zdaleka nejlepší a nejkvalitnější materiál, byť tomu tak objektivně není,“ dodává Marcela Kubů.

Nekalé praktiky mohou skončit i tragicky

Nebezpečnou praktikou je zneužívání odborné terminologie. V případě záměny významu „nehořlavosti“ a „samozhášivosti“ to může mít i katastrofální důsledky. „Samozhášivost materiálu sama o sobě vůbec neznamená, že je materiál nehořlavý. Znamená to pouze, že pokud se oddálí normový zdroj plamene od materiálu, plamen zhasne, což je například v případě požáru fasády nebo střechy nemožné. Přesto je termín zneužíván jako synonymum pro nehořlavost,“ varuje Marcela Kubů.

Nekvalitní materiály se mohou negativně projevit až po záruční lhůtě

Důležitými kritérii při nákupu izolace pro zateplení budov by měl být poměr ceny k tepelně izolačním vlastnostem, nehořlavost a zdravotní nezávadnost. Je třeba také počítat s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi a schopností odolávat vlhkosti či zabraňovat kondenzaci vodních par. Dalšími hledisky mohou být například opravitelnost nebo možnost doplnění izolace. Nekvalitní materiály se přitom mohou negativně projevit až za několik let. Podvedený spotřebitel tak může zjistit nefunkčnost či nekvalitní materiály až po vypršení reklamační lhůty. „Je třeba dát pozor na to, že některým podnikatelům jde hlavně o rychlý výdělek a snadnou montáž. Přitom dobře zaizolovat dům je náročná odborná práce. Fyzikální zákony rovněž nelze obelstít, a proto je třeba brát s velkou rezervou inzeráty na převratné supermateriály disponující nadstandardními vlastnostmi,“ uzavírá Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

Tabulka: Jak poznat klamavou reklamu

• Srovnání s ostatními izolačními materiály, které je nápadně výhodné pro inzerovaný výrobek. • Důraz na převratné vědecké objevy a neznámé vědecké kapacity garantující kvalitu
• Vytváření dojmu, že ostatní izolace jsou zdravotně závadné. • Těžko uvěřitelné fyzikální vlastnosti (minimální tloušťka a přitom téměř nulové tepelné úniky). Důraz na podivné objektivně neprokázané vlastnosti (ochrana před elektrosmogem, geopatogenními zónami).
• Využívání odborných termínů bez konkrétní specifikace fyzikálních vlastností (např. samozhášivost). • Nadstandardní cena (odůvodněná bezprecedentními vlastnostmi).
• Obrazová dokumentace, která podsouvá, že nekvalitně provedená izolace je vyhotovena z konkurenčních materiálů. • Příliš snadná instalace (kvalitní izolační materiály je třeba odborně aplikovat). Absence ověřitelných referencí či pouze reference u malých staveb.
• Neznámé zahraniční a tuzemské certifikace. • Slovní prezentace zázračné technologie bývá velmi odlišná od písemných materiálů a zejména bez jakékoli závazné garance

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI)

Asociace sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR. Její členové reprezentují více než 90 procent tuzemského trhu s minerálně vláknitými izolačními materiály ve stavebnictví. Asociace se zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací a na spolupráci s veřejnou sférou na tvorbě legislativního prostředí a norem. Asociace působí na tuzemském trhu od roku 2009. Tuzemskými členy AVMI jsou společnosti KNAUF INSULATION, PAROC POLSKA, ROCKWOOL a.s., Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a URSA CZ. Více informací na www.AVMI.cz

 

Zdroj textu: Asociace výrobců minerálních ozolaci (AVMI)

 Rubriky článků